zavjese cijena, zavjese za sobu., dekorativne zavjese, starinske zavjese, zavjese za kuhinju, zavjese za sobu, materijal za zavjese, zavjese lijepe, cvjetne zavjese, zavjese lila, moderne zavjese, jednostavne zavjese, dekor zavjese

EU Projekt

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Salon zavjesa Paradiso d.o.o. provodi EU projekt: „Unapjeđenje i proširenje tehnoloških kapaciteta tvrtke Salon zavjesa Paradiso d.o.o.“.

OPIS PROJEKTA:

Poduzeće Salon zavjesa Paradiso d.o.o. je dana 28.11.2017., potpisalo s Ministarstvom poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta "Unaprjeđenje i proširenje tehnoloških kapaciteta tvrtske Salon zavjesa Paradiso d.o.o.", referentne oznake ugovora KK.03.2.1.06.0351. Provedba projekta sufinancirana je iz europskih strukturnih i investicijskih fodova u financijskom razdoblju 2014.-2020.
Poduzeće ovim projektom ulaže u opremanje poslovne jedinice novim stojevima i opremom prikladnim za proizvodnju i pružanje konkurentnih, visokokvalitetnih proizvoda i usluga sa značajnom dodanom vrijednosti na domaćem i međunarodnom tržištu.

CILJEVI PROJEKTA:


Glavni cilj jest jačanje konkurentnosti i produktivnosti tvrtke Salon zavjesa Paradiso d.o.o.vidljivo kroz povećani broj zaposlenih, proširenje asortimana proizvoda zavjesa i karniša, te povećanje prihoda. Navedenim se želi ostvariti specifični cilj projekta a to je potporama od strane Europske unije pristupiti na jedinstveno međunarodno tržište sa visokom kvalitetom roba i usluga.

ELEMENTI PROJEKTA:


Opremanje poslovne jedinice novim strojevima i opremom
Promidžba i vidljivost

OČEKIVANI REZULTATI PO ZAVRŠETKU PROJEKTA


Financijska održivost poduzeća
-porast prihoda od prodaje
-povećanje ponude zavjesa i dekora za 43%
-povećanje ponude karniša za 30 %
Institucionalna održivost poduzeća
-zapošljavanje novih djelatnika
-edukacije i usavršavanja djelatnika
Održivost na razini donošenja politika
-održavanje kvalitetnih uvjeta rada djelatnika
-osiguravanje sigurnosti djelatnika tijekom radnog vremena

Ukupna vrijednost projekta: 305.513,85 HRK
Prihvatljivi troškovi: 244.411,08 HRK
EU sufinanciranje projekta: 205.305,31 HRK
Razdoblje provedbe projekta: prosinac 2017. — srpanj 2018.
Kontakt osoba za više informacija: Sara Mini, info@paradiso-arcus.hr, +38591 9586 282

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

http://arhiva.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276 ​

www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779