EU Projekt

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Salon zavjesa Paradiso d.o.o. provodi EU projekt: „Unapjeđenje i proširenje tehnoloških kapaciteta tvrtke Salon zavjesa Paradiso d.o.o.“.

OPIS PROJEKTA:

Poduzeće Salon zavjesa Paradiso d.o.o. je dana 28.11.2017., potpisalo s Ministarstvom poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta "Unaprjeđenje i proširenje tehnoloških kapaciteta tvrtske Salon zavjesa Paradiso d.o.o.", referentne oznake ugovora KK.03.2.1.06.0351. Provedba projekta sufinancirana je iz europskih strukturnih i investicijskih fodova u financijskom razdoblju 2014.-2020.
Poduzeće ovim projektom ulaže u opremanje poslovne jedinice novim stojevima i opremom prikladnim za proizvodnju i pružanje konkurentnih, visokokvalitetnih proizvoda i usluga sa značajnom dodanom vrijednosti na domaćem i međunarodnom tržištu.

CILJEVI PROJEKTA:


Glavni cilj jest jačanje konkurentnosti i produktivnosti tvrtke Salon zavjesa Paradiso d.o.o.vidljivo kroz povećani broj zaposlenih, proširenje asortimana proizvoda zavjesa i karniša, te povećanje prihoda. Navedenim se želi ostvariti specifični cilj projekta a to je potporama od strane Europske unije pristupiti na jedinstveno međunarodno tržište sa visokom kvalitetom roba i usluga.

ELEMENTI PROJEKTA:


Opremanje poslovne jedinice novim strojevima i opremom
Promidžba i vidljivost

OČEKIVANI REZULTATI PO ZAVRŠETKU PROJEKTA


Financijska održivost poduzeća
-porast prihoda od prodaje
-povećanje ponude zavjesa i dekora za 43%
-povećanje ponude karniša za 30 %
Institucionalna održivost poduzeća
-zapošljavanje novih djelatnika
-edukacije i usavršavanja djelatnika
Održivost na razini donošenja politika
-održavanje kvalitetnih uvjeta rada djelatnika
-osiguravanje sigurnosti djelatnika tijekom radnog vremena

Ukupna vrijednost projekta: 305.513,85 HRK
Prihvatljivi troškovi: 244.411,08 HRK
EU sufinanciranje projekta: 205.305,31 HRK
Razdoblje provedbe projekta: prosinac 2017. — srpanj 2018.
Kontakt osoba za više informacija: Sara Mini, info@paradiso-arcus.hr, +38591 9586 282

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

http://arhiva.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276 ​

www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779